Jyrsinkoneen kuljettaminen käy helposti kuomullisella peräkärryllä.